car
Условия

Общи условия
 
1. Изисквания към водача и необходими документи
 
а). За да наеме автомобил Водачът(Наемателя) трябва да има навършени 21 години и да притежава шофьорска книжка, валидна от поне една година, контролен талон, лична карта(паспорт) и валидна кредитна карта в момента на наемане на автомобила.
б). Ако водача не е навършил 21 години се дължи допълнителна такса «Млад водач» и има специални условия за гаранционният депозит(т.10/д).
в). Наетото МПС може да бъде управлявано само от лица вписани в договора за наем. След поискване могат да бъдат упълномощени и допълнителни лица, като бъдат предоставени и техните лични документи.
г). Наем на автомобил за един ден е възможен само с наш шофьор. Таксата за шофьор е 25 евро на ден. 
 
2. Отговорности и задължения на НАЕМАТЕЛЯ.
а). НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да се отнася грижливо към наетото МПС, като следи за нормалната работа на двигателя и да следи за нивото на маслото и охлаждащата течност, да пази и заключва МПС;
б). В случай на щета, загуба или прекратяване на договора за наем Наемателя е длъжен да върне ползваното МПС във вида, в който е получено, без дефекти; 
в). Наемателя е напълно отговорен за всички нарушения и е длъжен да заплати всички глоби наложени през времето на ползване на автомобила, както и за всички възможни последици от направените нарушения на законите на страната.
г). Наемателя е напълно отговорен за действията на водача на наетото МПС; 
д). Нямате право да използвате наетото МПС: 
- ако сте под въздействие на алкохол или наркотични вещества; 
- за състезания, спортни прояви и шофиране off-road;
- за тестове и експериментално шофиране; 
- за преотдаване на трети лица; 
- за криминални прояви; 
- за превоз на опасни товари и теглене на други МПС; 
е). С наетото МПС може да се излиза зад граница само след изричното съгласие на Наемодателя. Таксата за издаване на пълномощно е 20 евро.
 
3. Застраховки / ГО / Отговорност на Наемателя
а). Предоставените автомобили са с включена стандартна застраховка Гражданска отговорност. 
б). Цената за наема включва застраховка "Ограничена отговорност" до 900 евро и се отнася за щети по:
- щети по шасито, наранени джанти и тасове;
- щети по интериора и липси от автомобила;
- унищожаване или кражба на талон, ключове, номер, антена, счупени прозорци по невнимание;
- не връщането на допълнително предоставено оборудване;
Срещу допълнителна застраховка от 6 евро на ден личната отговорност може да бъде ограничена до 450 евро или да отпадне напълно срещу допълнителна застраховка от 12 евро на ден.
Застраховка "Ограничена отговорност" късае само щети описани в т.3/б). и не освобождава Наемателя при щети описани в т.3/е)
в). Застраховка на местата на автомобила е възможна срещу допълнителна такса от 2 евро на ден.
г). Покритието за спукани гуми и счипени стъкла е тема на допълнителна застраховка.
д). Наемодателя не носи отговорност за липси и кражба на лични вещи от МПС.
е). Застраховката на автомобила става невалидна при и не покрива:
- щети неописани в полицейският протокол;
- щети предизвикани след зареждане на гориво неотговарящо на стандартите и предписанието на производителя;
- щети причинени от превоз на опасни товари; 
- щети причинени при off-road и теглене на други МПС;
- сменени, спукани или срязани гуми(обект на допълнителна застраховка);
- щети причинени от неправоспособни и неоторизирани водачи; 
- щети възникнали след употреба на алкохол или други упойващи вещества; 
- щети причинени от неправомерни ремонти неодобрени от Наемодателя; 
- щети причинени след напускане на страната без позволението на Наемодателя; 
ж). В случай на кражба сте напълно отговорни и дължите сумата по възникналата щета в целият и размер.

4. Инциденти / кражба / уведомление при щета.
а). В случай на злополука или щета на МПС Наемателя е длъжен да уведоми незабавно Наемодателя и Полицията за изготвяне на протокол без оглед на това чия е вината по злополуката. НАЕМАТЕЛЯТ трябва да осигури всички известни му факти, обстоятелства, свидетели и данни за съставяне на акта по злополуката и да окаже на НАЕМОДАТЕЛЯ и застрахователната компания пълно съдействие относно злополуката и нанесените щети. При отказ на Полицията да изготви протокол за ПТП Наемателя е длъжен да изготви такъв собственоръчно.
б). При настъпване на злополука, щета или повреда да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване на щетите на наетото МПС, съобразно изискванията на застрахователната компания.

5. Цени / промоции / резервация / плащане
а). Цените на нашия сайт са висококонкурентни и съобразени с нивото на предлаганите услуги и автомобилен парк. Валидни са публикуваните на сайта на Carrental.bg цени към момента на направеното от вас запитване. Всички цени се отнасят са за наем на автомобил за 24 часа (с изключение на транспортните услуги) и включват 20% ДДС. Посочените цени са в EURO, платими в лева по курс за 1 EUR = 1.95583 BGN.
б). Тарифата за наем на автомобил (в едно с всички допълнително възникнали такси за застрховки, оборудване, доставка) и всички данъци се заплащат преди наемане на автомобила.
в). На нашия уебсайт са налични временни по-евтини цени за специфичен период и кола, но все пак тези цени, определени от нас да важат за специални промоции, ограничения и условия. Моля, проверете данните за промоциите, условията и цените внимателно, преди да потвърдите своята резервация. Наистина бихме искали да заплатите възможно най-ниската цена за кола под наем, но на гарантирано ниво и високо качество на предлаганата от нас услуга.
в). За да премине вашето запитване в резервация е необходимо да ни предоставите личните си данни и валидна кредитна карта. Ние не теглим от суми от вашата кредитна карта предварително, а само временно блокираме сумата до наемането или анулиране на резервацията. Моля, да ни уведомите предварително, ако искате да ви предоставим допълнително оборудване като GPS навигация, багажник, детско столче или всичко необходимо за вашето пътуване.
г). Приемат се плащания в брой, по банков път и с кредитни карти VISA, Euro Card/Master Card. При авансово плащане на резервацията получавате 5 % отстъпка.
д). Автомобилите, които отдаваме под наем са с ограничение в дневния пробег до 400 км., ако не е упоменато изрично друго условие при някои автомобили. Пробег над определения се заплаща по 0,20 EUR/km.
е). Предоставеният автомобил може да бъде различен от резервираният като марка и модел, но отново от същият клас.

6. Гаранционен депозит / Авторизация за плащане / кредитна карта
а). За добросъвестно изпълнение на задълженията по договора Наемателя предоставя гаранционен депозит при наемане на автомобила в размер от 300 до 1000 евро за различните класове автомобили. Депозита се приема само и единствено по кредитна карта. Наемодателя има право да предяви претенции за нанесени щети установени и след изтичане на договора за наем;
б). Наемателя оторизира безвъзвратно Наемодателя да тегли суми от предоставената кредитна карта по всички суми, такси и разходи възникнали по договора за наем на автомобила обект на договора за наем. За определени цени и специални оферти, моля, забележете, че Вашата кредитна карта може да бъде пре-авторизирана или да бъдат снети средства от нея (понякога без възможност за възстановяване) при резервация и потвърждението й.
в). Предоставянето на валидна кредитна карта при наем е задължително. При наем на някои автомобили се изискват и по две различни кредитни карти.
г). За да гарантираме и защитим личните данни, които са ни предоставени, ние сме добавили и използваме всепризнати международни продукти, системи и процедури. Информацията от Вашата кредитна карта е препратена до нас чрез защитен сървър протокол, който криптира всичките Ви лични данни и тези от кредитната Ви карта. Използваният метод на криптиране е стандартната технология за криптиране на мрежови трафик "Secure Socket Layer" (SSL).
д). В случай на измама или неоторизирано използване на Вашата кредитна карта от трети лица, повечето банки и компании, издаващи кредитни карти, поемат риска и покриват всички плащания, произтичащи от такава измама или злоупотреба. Carrental.bg не носи отговорност за измами от подобен род и произтеклите от това щети за Наемателя.

7. Анулиране / непристигане
а). С извършването на резервация Вие приемате и се съгласявате с прилаганите от нас правила за анулиране и политиката ни в случай на непристигане, както и с всички допълнителни условия (на доставка) и правила, които могат да се отнасят до Вашата резервация. Моля, обърнете внимание, че определени цени в резервацията или специални оферти не подлежат на анулиране или промяна. Моля, проверете описанието на резервацията старателно за всякакви подобни условия, преди да потвърдите.
б). Ако желаете да прегледате, коригирате или откажете своята резервация, моля върнете се към имейла за потвърждение и следвайте инструкциите в него.
в). Отказ и анулиране на резервацията 48 часа преди договорения срок и непристигане в уговорената дата и час се таксува в размер на сумата за наема за 1 (един) ден.

8. Гориво / такса зареждане
а). Наетото МПС се предава с пълен резервоар. Съответно Наемателя е длъжен да върне автомобила с пълен резервоар. Ако автомобила не е зареден в момента на връщане на Наемодателя, то разликата в горивото се заплаща по 2 евро за всеки липсващ литър гориво плюс такса за „Зареждане” от 20 евро.

9. Такси за допълнителен шофьор и оборудване
а). Всеки автомобил може да бъде предоставен с шофьор след поискване от ваша страна. Таксата за допълнителен шофьор на ползване на територията на страната е 25 евро на ден и 30 евро на ден за ползване зад граница за 9 часов работен ден. Над тези часове се начислява такса от 5 евро за всеки следващ час.
б). Към автомобилите се предлага и следното допълнително оборудване след направена заявка:
- GPS навигация - 2 евро на ден;
- Вериги за сняг - 2 евро на ден;
- Детско столче – 2 евро на ден; 
- Багажник – 6 евро на ден;
- Хладилна чанта – 4 евро на ден; 
- Мобилен телефон – 4 евро на ден. 
в). Таксите за шофьор и допълнително оборудване са обект на допълнителен гаранционен депозит.

10. Такса „Доставка/Прибиране”, пътни такси, административни такси
а). Доставка или прибиране на автомобил до Аерогара София, Варна, Пловдив, Бургас или на посочен от клиента адрес се таксува 10 евро;
б). Пътните такси са за сметка на Наемателя. Ползване на винетка е възможно срещу сумата от 1 евро на ден към наема на МПС;
в). В случай на ПТП се начислява административна такса от 40 евро;
г). При загуба на ключове, документи и регистрационни номера административната такса е 300 евро.
д). За водачи на възраст под 21 години се начислява еднократна административна такса в размер на 100 евро и гаранционен депозит от 1000 евро, независимо от класа автомобил.

11. Доставка / връщане / закъснение / извънработно време
а). МПС се предава на НАЕМАТЕЛЯ в изправно техническо състояние.
Претенции от страна на НАЕМАТЕЛЯ се правят единствено пред НАЕМОДАТЕЛЯ при приемането на МПС;
б). НАЕМАТЕЛЯ се задължава да върне МПС с всички предадени му документи в уговорените в договора срок и място и същото техническо състояние. НАЕМОДАТЕЛЯ си запазва правото да си върне автомобила по всяко време за сметка на НАЕМАТЕЛЯ, ако МПС не се използва в съгласие с този договор;
в). Неизпълнението на задължението за връщане на наетото МПС за повече от 24 часа от момента на изтичане на срока по договор независимо от причината се счита за обсебване на МПС и НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да уведоми МВР за действията на Наемателя. Сумата за наема остава дължима до окончателното връщане на автомобила по договорената тарифа.
г). Договора за наем може да бъде удължен само след изричното съгласие на Наемодателя и при поискване от страна на Наемателя, но не по-късно от три дни преди изтичане на крайния срок на договора.
д). Връщане на автомобила в различен офис от този, от който е нает се таксува еднократно 60 евро. Доставката и прибирането на територията на София е безплатна от 08.00 ч. до 20.00 ч. извън тези часове, както и през почивните дни НАЕМАТЕЛЯТ заплаща такса от 20 EURO. Закъснение над уговорения по договор час се заплаща по 10 EURO за всеки просрочен час.

12. Кореспонденция между страните
а.) Потвърждение на резервация:
- С осъществяването на резервация Вие се съгласявате да получавате имейл, който ще Ви изпратим като потвърждение за направената от вас резервация давайки Ви информация за резервираното МПС.
б.) Отзиви за нашите услуги:
- Високо оценяваме Вашето доверие, избирайки Car Rental Bulgaria за Ваш доставчик на автомобили под наем и транспортни услуги. Основната ни цел е качеството на предлаганата от нас услуга и вашето мнение е от изключителна важност за да подобрим всеки детайл от услугата! След изтичане на наема, Вие се съгласявате да получите по имейла покана да попълните нашата форма за отзиви на гости, която ще Ви бъде изпратена веднага след връщане на наетото МПС, като този отзив може да бъде попълнен и анонимно. С попълването на отзива Вие се съгласявате той да бъде публикуван на нашия уебсайт, с единствената цел да информира (бъдещи) клиенти за услугите (нивото) и качеството, което предлага Carrental.bg. Ние си запазваме правото да коригираме, отхвърляме или премахваме отзиви по наше усмотрение. Формата за отзиви нека не бъде възприемана като проучване и не включва никакви (по-нататъшни търговски) оферти, покани или поощрения и др.под.
в.) Информационен Бюлетин:
- Ако желаете да се абонирате за нашия бюлетин или желаете да получавате промоционални съобщения или друга информация от нас може да се абонирате за нашия „Информационен бюлетин”. Ако повече не желаете да получавате нашия бюлетин и други промоционални съобщения, можете просто да кликнете на линка за отказ от абониране.

13. Ограничена отговорност
а). Съгласно условията на ограниченията, изложени в тези правила и условия, ние ще носим отговорност само за директни щети, понесени, платени или за които Ви е потърсена отговорност, в резултат на неизпълнение на задълженията от наша страна във връзка с услугите ни в качеството си на Наемодател, до размера на сумата равна на сумата за наема за първите три дни от Вашата резервация, както е посочено в имейла за потвърждение (независимо дали е за едно събитие или серия от свързани събития).
б). Нито ние обаче, нито който и да е от нашите длъжностни лица, директори, служители, представители, дъщерни или филиални компании, дистрибутори, партньори не носи отговорност за никаква наказателна, специална, индиректна или последваща загуба или щети, за никаква загуба на продукция, загуба на печалба, загуба на приход, загуба на контракт, загуба или щети по/на клиентела или репутация, загуба от предявена претенция; за никаква неточност, свързана със сайта на Carrental.bg. (включително цени); за отдаваните услуги или продуктите, предлагани от нас; за никакви щети, загуби или разходи, понесени от Вас, за които Ви е потърсена отговорност, или сте платили, появили се в резултат или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение на нашите услуги; или за никаква (персонална) травма, смърт, имотни щети или други (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи, претърпени или за които Ви е потърсена отговорност, или е платено от Вас, независимо дали се дължат на (законови) действия, грешки, неспазени задължения, (общо) неизпълнение, умишлено престъпление, пропуски, неизпълнение, изопачавания, закононарушение или неизпълнение на преките задължения (пълно или частично) на хотела (неговите служители, директори, агенти, представители или филиални компании); включително за никакво (частично) анулиране, дублиране на резервации, стачка, форсмажорни обстоятелства или някакво друго събитие извън нашия контрол.

14. Интелектуална собственост
а). Правата на интелектуалната собственост (включително авторските права), текстовете и всички използвани материали върху съдържанието и информацията, или върху материала на нашия уебсайт, включително и тези общи условия са собственост на СКУАД 4 ЕООД. Уведомяваме ви, че записваме и ще използваме Вашия IP адрес, тип браузър и Интернет сървиз провайдър (ISP) в случай на копиране и използване на интелектуалната собственост на СКУАД 4 с комерсиална цели, както и за целите на предотвратяване на измама, злоупотреба и при криминални разследвания.

15. Уебсайт „Carrental.bg / онлайн резервация
а). Посредством уебсайта „Carrental.bg” ние рекламираме нашите rent a car услуги, автомобили, транспортни услуги с шофьор, превоз на пътници и лимузин сервиз.
б). Сайта ви предоставя възможност за извършване на резервации посредством онлайн платформа. Извършвайки резервация през платформата, където резервирате автомобил Вие влизате в директни договорни отношения (законово обвързани) с нас. От гледна точка на това Вие сам осъществявате Вашата резервация в качеството си на Наемател, а ние сме в ролята на Наемодател на МПС.
в). При предоставяне на нашите услуги информацията, която е показана, се базира на информация, осигурена от нас за нашите коли и услуги и ние сме отговорни за публикуването и актуализирането на всички цени, наличността и останалата информация, поместена на нашия уебсайт.

16. Допълнителни клаузи
а) Наемателят трябва да знае, че подписвайки този договор, личните му данни могат да бъдат използвани за носене на наказателна и съдебна отговорност(прочети условието за Защита на личните данни тук);
б) Настоящият договор може да бъде променян само по взаимно съгласие с подписване на допълнително писмено споразумение;
в) За неуредени по настоящият договор въпроси се прилагат разпоредбите на чл. 228-239 от Закона за задълженията и договорите; 
г) Споровете по този договор се свеждат до компетенцията на Софийски градски Съд.
д). Общите условия се отнасят до всички наши офиси и са достъпни онлайн, по имейл или по телефона. Чрез достъпа, разглеждането и използването на нашия уебсайт и/или осъществяването на резервация, Вие признавате, че сте прочели, разбирате и сте съгласен с посочените по-долу правила и условия (включително условието за Защита на личните данни). Тези правила и условия и тяхното съдържание се притежават, управляват и поддържат от СКУАД 4 ЕООД („Car Rental Bulgaria”, „Наемодател”, „Carrental.bg”, „ние”, „нас”, „наши” в контекста на условията) и са предоставени единствено за Ваша лична, употреба, без правото на комерсиална цел. Право на промени и корекции на тези правила и условия има единствено и само СКУАД 4 ЕООД.
е). Оригиналната българска версия на тези правила и условия е преведена на други езици. Преводната версия представлява единствено офис превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието или интерпретацията на тези правила и условия, или несъответствия и различия между българската версия и версията на тези правила и условия на всеки друг език следва да бъде прилагана българската версия, която има правно надмощие и е решаваща. Българската версия е достъпна на уебсайта ни или може да Ви бъде изпратена при писмена заявка.
ж). Ако някоя от клаузите на тези правила и условия е или стане невалидна, не подлежи на изпълнение или стане незадължителна, в сила остават всички останали клаузи. В подобен случай невалидна клауза въпреки това следва да бъде изпълнявана в пълна степен, допускана от прилагания закон, и Вие най-малкото се съгласявате да приемете подобен ефект като на невалидната, неприложима или незадължителна клауза, даващ съдържанието и целите на тези правила и условия.